Disclaimer

Er is veel aandacht besteed aan de creatie van deze website, we zijn echter niet in staat de totale nauwkeurigheid van de informatie te waarborgen. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat de informatie kan veranderen en dat het niet altijd mogelijk is om hen hier vooraf van op de hoogte te brengen.

Alle prijzen op de site zijn slechts een indicatie en specifieke en individuele offertes moeten worden gemaakt voor elk programma apart. Event Masters kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor de manier waarop deze inhoud wordt gebruikt. Als Event Masters op de hoogte is van een vergissing of van details die onvolledig zijn, zullen zij ervoor zorgen dat de correcties of verbeteringen onmiddellijk worden gemaakt.

In het geval van links naar andere sites, bijvoorbeeld als gevolg van zoekmachines, kan Event Masters niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan ​​van deze andere sites. Iedereen die deze zoekmachines gebruikt, moet zich volledig bewust zijn van het feit dat het internet materiaal bevat dat in strijd is met de codes van goed gedrag en schade kan veroorzaken, en moet zich realiseren dat Event Masters op geen enkele manier in staat om inspecties van dit soort illegaal of schadelijk materiaal te doen. Event Masters is niet aansprakelijk voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Pin the following images

Contact Us