iBuild

Teambuilding / Conference Ice breaker

Ibuild
Ibuild
Ibuild
Ibuild
Ibuild
Ibd Switzerland
Ibuild Euro Zone
Ibuild Euro Zone
Ibuild Ez
Previous Next

Doel:

Als team moet je een exacte kopie nabouwen van het originele model dat slechts een deel van het team kan zien. Door middel van een goed gekozen strategie, moet je binnen een beperkte tijd toch het model kunnen nabouwen op basis van zeer eenvoudige elementen, met zo min mogelijk fouten.

Spel verloop:

Binnen het team zijn er verschillende rollen: Architect- Bouwer-Feedbacker én koerier. Doelstelling: het model exact nabouwen binnen het team. De tijd is kort en de deelnemers mogen enkel beperkte verbale communicatie gebruiken. Om deze taak tot een goed einde te brengen, dienen ze een goede communicatiestrategie te bespreken om ‘onrechtstreeks’ toch de juiste informatie over te brengen. Een hele uitdaging dus!

Einde:

De bouwtijd is op. Alle kopies en originele bouwwerken worden opgehaald.. Uiteindelijk kan het team ontdekken of ze een waardige kopie hebben kunnen maken en of hun strategie heeft gewerkt

 • Deze teambuilding is een verbindende ervaring met overtuigende resultaten die gericht zijn op het belang van taal, feedback en het creeëren van stapsgewijze projectstrategie.
 • Als team moet je een exacte kopie nabouwen van het originele model dat je niet allemaal kan zien. Aan de hand van een goed gekozen strategie, moeten ze via onrechtstreeks contact, toch elkaar juist begrijpen om de opdracht te doen lukken! Er zijn vier verschillende rollen binnen het team:
  • 1.De architect kan het model zien en moet op zijn/haar plaats blijven staan. Hij/zij mag praten tegen de koerier. Deze person mag ook aan de feedbacker ja/nee vragen stellen.
  • De bouwer blijft staan bij het paneel waar ze een exact kopie moeten maken van het model: de bouwplaats. Hij/zij mag praten met de koerier. Deze persoon ook aan de feedbacker ja/nee vragen stellen.
  • De koerier kan het model niet zien en is boodschapper tussen architect en de bouwer
  • De personen die instaan voor de ‘feedback’ mogen vrij bewegen tussen alle zones. Ze zien het model én ze zien het paneel waar de bouwer tracht een exact kopie te maken. Hij/zij kan met iedereen communiceren, maar men mag enkel antwoorden op vragen aan de hand van JA en NEE bordjes. En dus geen verbale communicatie aangaan.
 • Aan het resultaat kunnen de teams zien of ze goed kunnen communiceren, wanneer info en rechtstreeks contact beperkter is.

iBuild

Teambuilding

Pin the following images

Next Event: VR - Casa De Dinero
Contact Us