Testament

Teambuilding / Conference Ice breaker

Event Masters - Teambuilding - Testament
Event Masters - Teambuilding - Testament
Event Masters - Teambuilding - Testament
Event Masters - Teambuilding - Testament
Previous Next

Samenwerken en originele uitdagingen

We ontwikkelden deze activiteit speciaal om de onderlinge samenwerking en sfeer tussen de teamleden te bevorderen. De rode draad van het concept: een mysterieus verhaal met zes originele uitdagingen, geschikt voor mannen en vrouwen, jong en minder jong

Tijdens de oefeningen worden de teamleden maximaal betrokken bij elke uitdaging. En de taken zijn erop gericht om overkoepelende en gezamenlijke resultaten te behalen. Zo geven individuele prestaties nooit de doorslag.

Goed uitgedokterde activiteiten

De uitdagingen vormen een evenwichtig geheel van relatief eenvoudige fysieke activiteiten en mentaal vertier.

Na elke ronde kunnen de teams de resultaten van de andere ‘families’ inzien. En zo tactieken ontwikkelen om hun eigen resultaten op te vijzelen. De tijd die is voorzien om informatie uit te wisselen en te overleggen, zet aan tot nauw samenwerken in een gemoedelijke sfeer.

In dit concept draait alles rond communicatie, creativiteit, betrokkenheid, samenwerking, gezelligheid, overeenstemming en hechtheid van het team.
De uitgeverswereld gonst van het rumoer. Er heerst een stormloop op de boekhandels. Na het gigantische succes van Harry Potter en De Davinci Code, duikt er nu een nieuwe bestseller op: Het Testament.

Achter het schijnbaar fictieve verhaal, schuilt een heus testament … tenminste voor de vernuftige lezers …Iedereen slooft zich uit om zijn deel van de koek op te eisen. Gezien de gigantische omvang van het fenomeen, beslist de uitgever om de uitvoering van het testament over te laten aan een gespecialiseerde notaris.

Harry Vist – notaris van de groten der aarde – is gezien zijn ervaring dé man voor deze job. Zoals altijd verdiept hij zich volledig in de complexe zaak.

De groep wordt verdeeld in X teams van X tot Y personen. Uit de lijst hieronder worden zes uitdagingen voorgesteld volgens een rotatiesysteem. De uiteindelijke keuze hangt af van uw wensen en de weeromstandigheden. Bij regen vervangen we een aantal van de uitdagingen door indooractiviteiten, zonder afbreuk te doen aan het spelconcept. Met andere woorden: er is ALTIJD een plan B voorhanden!

 

De teams kunnen bij elke uitdaging tips krijgen om het raadsel te ontmaskeren.
Het aantal tips dat bij iedere uitdaging wordt verdeeld (1 tot 5) hangt af van de behaalde resultaten. Haalt een team magere resultaten en krijgt het daardoor te weinig tips? Dan moet het zijn fictief kapitaal aanboren, dat bij de aanvang werd toegekend, om extra tips te bemachtigen. En dat via de begeleider van het spel óf bij een andere ploeg.

Het hele spel door ontvangt men gretig tips en fictief geld, en wisselt men onderling informatie uit.

 

Stellingkoorden

Deze evenwichtsproef moet een teamlid helpen om een traject af te leggen op een brede stelling, zonder dat hij één keer met zijn voeten de grond raakt. Dat lukt als de andere teamleden hun bewegingen goed op elkaar afstemmen. Van coördinatie gesproken!

De weg van de dwangarbeiders

Zoals vroeger in de Franse strafkolonie van Cayenne, worden de voeten van de deelnemers paarsgewijs met touwen aan elkaar gebonden voor een kleine gezondheidswandeling. Iedereen linkervoet voorwaarts, iedereen rechtervoet voorwaarts! En liefst tegen hetzelfde tempo ... Je moet het juiste ritme vinden en er flink de tred inhouden, terwijl je een terrein vol hindernissen doorkruist.

Quadrilogic

Neem 80 kaarten vol data, gegevens, namen en woorden. Zoals kwartet moeten de kaarten per 4 gesorteerd worden. Er zijn verschillende thema’s en elk thema bevat 4 kaarten. (bijvoorbeeld Titanic- 1912 – Liner- Schipbreuk) . De 4 laatste kaarten vormen samen een belangrijke tip.

De geheimen van de mummie

De teams moeten een geheime boodschap ontcijferen. Ze lopen het gevaar een klein fortuin te verliezen (want elke vraag kost geld), of er flink rijker van worden (want elk woord dat ze ontcijferen, brengt geld op). Vrekkig op de centen zitten? Investeren? That’s the question!

Hangmat

Houten palen, touw en een dekzeil. Daarmee moet elk team zo snel mogelijk een hangmat in elkaar boksen. Overleg en veel verbeeldingskracht vormen de sleutels om deze proef met succes af te leggen.

Schilderen op afstand

Een reeks schildersezels staat opgesteld voor een opdracht die misschien enkele artistieke talenten laat openbloeien. Elk team duidt twee ‘kunstenaars’ aan. Die plaatsen zich bij de schildersezels. De andere groepsleden gaan vijf meter verderop staan en bekijken een schilderij. Dat moeten de twee kunstenaars tekenen, zonder het origineel te zien. Zij gaan alleen af op woorden en gebarentaal van hun collega’s. Ambiance verzekerd!

Info & Prices

Download our info sheet of this concept to have a closer look into the program and the estimated prices.


Download Case

Persoonlijke gegevens toevertrouwd aan Event Masters worden aan de databank van Event Masters, Brownfieldlaan 37-1 in Willebroek toegevoegd. Deze gegevens worden verwerkt door Event Masters als onderdeel van haar klantenadministratie en marktonderzoek met het oog op de uitvoering van gepersonaliseerde informatie en promotiecampagnes voor onze producten en diensten. Indien u dit soort informatie niet wenst te krijgen, gelieve ons hiervan per e-mail op de hoogte te brengen via: legal@eventmasters.be. U heeft het recht deze gegevens te raadplegen of te corrigeren. Raadpleeg onze privacy policy om meer te weten over hoe we uw gegevens gebruiken.

Thank you for your interest in our concept. Please feel free to contact us for more info.
We like to work closely together with our clients in order to make the best service and find the ideal event that suits your needs.

Download File

Pin the following images

Next Event: Knowing me, knowing you
Contact Us